Get Adobe Flash player

główna | oferta | poradnik | kontakt

 

Promocje

1. Wiosenna Promocja

Zestaw Taxel TX06 + Vega Taxi już za 1399zł.

2. Zero ukrytych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat z tytułu wdrożenia urządzenia.
Pomagamy dopełnić formalności z Urzędem Skarbowym.


Informacje:

Zapraszamy do naszego poradnika aby znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez kierowców. Dowiesz się tutaj co należy zrobić przed instalacją kasy fiskalnej, jak zarejestrować ją w US, otrzymać zwrot środków za zakupione urządzenie itp.


Kasy i taksometry:

Zapoznaj się z naszymi produktami

Zobacz jak wyglądają nasze kasy i taksometry. Zapoznaj się bliżej z ich specyfikacją techniczną.


Usługi i akcesoria:

Oferujemy pełen zakres usług dla TAXI.

Zobacz ile kosztuje instalacja, legalizacja oraz akcesoria. 


 

OfertaUsługi i Akcesoria


 • Montaż zestawu Kasa + Taksometr - od 160zł
 • Przetwornik analogowy - 85zł
 • Przetwornik elektroniczny - 96zł
 • Przetwornik CAN - 600zł
 • Kogut - 265zł
 • Montaż koguta - 60zł
 • Wiązka instalacyjna - 50zł
 • Papiery termiczne, akcesoria

 


 

Kasa Vega Taxi


Nowoczesność
VEGA Taxi jest profesjonalną kasą fiskalną przeznaczoną do stosowania w taksówkach. Kasa została od podstaw zaprojektowana pod kątem specyfiki pracy taksówkarzy, zgodnie z ich sugestiami oraz przy zastosowaniu najnowszej technologii w dziedzinie mikroelektroniki.


Ergonomia
Jest to najmniejsza kasa fiskalna na rynku. Wymiary urządzenia sugerują, iż jest to raczej kalkulator, podczas gdy w rzeczywistości jest to nowoczesne i w pełni funkcjonalne urządzenie fiskalne. Kasę VEGA Taxi można łatwo zamontować w dowolnym miejscu pojazdu, za pomocą specjalnego uchwytu, tak aby jej obsługa była wygodna, komfortowa oraz nie wpływała negatywnie na bezpieczeństwo jazdy. Wyjątkowo niski profil kasy (głębokość kasy ustawionej w pozycji pionowej), znacznie niższy niż innych specjalizowanych kas dostępnych na rynku, powoduje, iż niezależnie od sposobu montażu, VEGA Taxi zajmuje znikomą przestrzeń w samochodzie.


Kompatybilność
VEGA Taxi współpracuje z następującymi taksometrami:
TX 06 - fiskalny,
µTAX plus - fiskalny,
CEZAR - fiskalny (producent: CB ELECTRONICS)


Mobilność
Kasa VEGA Taxi nie jest na stałe zintegrowana z taksometrem. W związku z tym w każdej chwili w prosty sposób (wyciagnięcie kabla, brak plomby) można ją odłączyć od taksometru, zabrać np. do domu w celu opracowania raportów i analiz, chroniąc tym samym urządzenie fiskalne przed kradzieżą (w myśl obowiązujących przepisów kradzież urządzenia fiskalnego pociąga za sobą konieczność zwrotu kwoty odpisu, a na zakup kolejnego urządzenia nie przysługuje odliczenie).


Łatwość obsługi
VEGA Taxi wyposażona jest w czytelny, ciekłokrystaliczny, podświetlany i alfanumeryczny wyświetlacz operatora, który jednocześnie pełni funkcję wyświetlacza dla klienta. Klawiatura kasy jest bardzo prosta, wręcz intuicyjna. Jej klawisze rozmieszczone są w sposób zapewniający szybką i wygodną obsługę.


Funkcjonalność
Kasa VEGA Taxi umożliwia drukowanie wielu raportów: np. dobowy (fiskalny) okresowy pełny i skrócony, miesięczny pełny lub skrócony, stanu kasy, raport kasjera, raport rozliczeniowy oraz raport ustawień taksometru, co znacznie ułatwia prowadzenie wszelkich zestawień i rozliczeń.


Duże możliwości
Kasę podłącza się do taksometru współpracującego z kasą VEGA Taxi i od tego momentu, z taksometru przesyłane są wszelkie informacje konieczne do wystawienia paragonu za kurs taksówki. Po rozpoczęciu kursu istnieje możliwość wybrania dodatkowych opcji dotyczących rozliczenia tego kursu: udzielenia rabatu za usługę wybrania opcji "cena umowna". Dostępna jest w tym czasie również opcja anulowania rozpoczętego paragonu, wykorzystywana w przypadku rezygnacji klienta z kursu.
Po zakończeniu kursu kasa VEGA Taxi drukuje automatycznie paragon, na którym widnieją czasy rozpoczęcia i zakończenia kursu, przejechana odległość, numer boczny taksówki, ew. rabat, kwota opłaty za kurs z rozbiciem na poszczególne taryfy oraz ilość jednostek taryfowych. Możliwe jest również zarejestrowanie dopłaty za usługi dodatkowe (np. zamówienie taksówki, wniesienie bagażu itp.).

 


 

Taksometr Taxel TX 06 - fiskalny

Cechy taksometru:

 • możliwość pracy w pojeździe z elektronicznym wskaźnikiem prędkości (bez linki)
 • wbudowany wewnętrzny układ samokontroli sygnalizujący wszelkie nieprawidłowości w pracy taksometru
 • możliwość programowania taksometru za pomocą interfejsu

 


 

µTAX plus - fiskalny

Cechy taksometru:
możliwość pracy w pojeździe z elektronicznym wskaźnikiem prędkości (bez linki)
wbudowany wewnętrzny układ samokontroli sygnalizujący wszelkie nieprawidłowości w pracy taksometru
możliwość programowania taksometru za pomocą interfejsu

 


 

Poradnik

 

 • Co powiniennem wiedzieć, nim rozpocznę pracę?
  Przed zainstalowaniem i wdrożeniem Kasy Fiskalnej oraz Taksometru, kierowca powinien podać serwisowi typ pojazdu w którym będzie zainstalowane urządzenie, posiadać swoje dane rejestracyjne, numer licencji oraz zarejestrowany pojazd.

 • Urządzenie zintegrowane, czy rozłączne? Jaką kasę kupić?
  Na polskim rynku istnieją 2 rodzaje rozwiązań - Kasotaksometry oraz Kasy połączone z taksometrem. Obydwa rozwiązania mają swoje zalety i wady - Kasotaksometry dają możliwość instalacji w półce na radio przez co zajmują mniej miejsca. Jednak ze względu na swój wymiar, posiadają krótką rolkę z papierem, co wiąże się z koniecznością częstej jego wymiany. Ponadto w sytuacji gdy konieczna jest interwencja serwisu do wewnątrz urządzenia - trzeba usunąć jego cechy legalizacyjne, co wiąże się z ponowną legalizacją urządzenia, ponadto serwis może wykonać dużo mniej napraw "od ręki". Systemy rozłączne zajmują nieznacznie więcej miejsca w pojeździe, niemniej jednak przepisy mówią o konieczności eksponowania pasażerowi tylko jednego wyświetlacza z aktualnym pomiarem, dlatego możemy samą kasa umieścić np. w schowku, lub podłokietniku samochodu. Korzystanie z osobnej kasy, umożliwia korzystanie z dłuższych rolek papieru (22 metry), oraz zapewnia serwisowi sprawny dostęp do wewnątrz kasy, bez konieczności zrywania plomb taksometru - co znacznie przyspiesza obsługę serwisową.

 • Co muszę dokonać przed zakupem kasy fiskalnej?
  Do instalacji kasy fiskalnej, nie musimy dokonywać żadnych formalności. Dopiero fiskalizacja urządzenia, wymaga od nas posiadania zarejestrowanej działalności gospodarczej, oraz wysłania zgłoszenia informującego o tym fakcie Urząd Skarbowy nie później niż dzień przed planowaną fiskalizacją.

 • Co to jest tryb treningowy?
  Po zainstalowaniu urządzenia, lecz przed jego fiskalizacją urządzenie pracuje w tzw. "Trybie Treningowym". Umożliwia on taką samą pracę urządzenia jak w trybie fisklanym, w celach edukacyjnych. Obroty są ewidencjonowane w pamięci kasy, tak jak przy normalnej pracy kasy, jednak w momencie faktycznej fiskalizacji - wszystkie liczniki zostają wyzerowane - od tego momentu cały nasz obrót jest rejestrowany w pamięci fiskalnej urządzenia.

 • Jak otrzymać 50% zwrot za zakup kasy fiskalnej?
  Każdy podatnik zakupujący kasę fiskalną ma prawo do odliczenia podatku VAT (w całości albo według ustalonej proporcji) oraz do zaliczenia w koszty wydatków na zakup kasy czy też do amortyzacji jej wartości początkowej. Podatnicy, którzy rozpoczynają dopiero ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, mają prawo dodatkowo do odliczenia od podatku VAT 50% ceny netto kasy, nie więcej jednak niż 2'500 zł. Warunkiem odliczenia jest zainstalowanie kasy oraz rozpoczęcie ewidencjonowania w obowiązujących terminach.

  Odliczenie 50% ceny netto kasy jest dokonywane następująco:
  - odliczenie od całości różnicy podatku naleznego z naliczonym (kwota do zapłaty z deklaracji VAT);
  - jeżeli podatek do zapłaty nie wystąpił - podatnik otrzyma zwrot w gotówce, ale nie więcej w jednym okresie rozliczeniowym, niż:

  25% przysługującego podatnikowi odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem (za wszystkie kasy instalowane po utracie zwolnienia) - gdy rozlicza się miesięcznie;

  50% tej kwoty - gdy rozlicza się kwartalnie.

  Warunkiem odliczenia jest:
  - złożenie przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemnego zgłoszenia oliczbie kas i miejscu (adresie) ich użytkowania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania (można, ale nie trzeba, na specjalnym formularzu zawiadomienia o zainstalowaniu kasy spełniającej odpowiednie kryteria i warunki techniczne, jeżeli formularz ten jest składany przed terminem rozpoczęcie ewidencjonowania);
  - rozpoczęcie ewidencjonowania w terminie (czyli pierwsze 1/5 kas w dniu utraty zwolnienia, kolejne co miesiąc);
  - posiadanie kasy spełniającej odpowiednie warunki i kryteria techniczne;
  - dowód zapłaty całej należności za kasę, której odliczenie dotyczy.

 • Czy urząd skarbowy może zarządać spowrotem udzielonego mi zwrotu?
  Tak, jeżeli w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej podatnik:
  - zaprzestanie działalności;
  - zostanie w stosunku do niego otwarte postępowanie likwidacyjne;
  - zostanie wobec podatnika ogłoszona upadłość;
  - nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), w którym zainstalowano kasę;
  - podatnik dokona odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w §7 i 8 rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych,

  a ponadto jeżeli podatnik:

  - nie dokonuje przeglądów kasy co 24 m-ce;
  - zaprzestanie użytkowania kasy;
  - naruszy przepisy określone w rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych i warunków użytkowania kas fiskalnych,

  wówczas będzie obowiązany do wzrotu odliczonej lub zwróconej mu przez urząd kwoty. Obowiązek zwrotu dotyczy jednak tylko kas, którzy dotyczą ww. zdarzenia. Obowiązek zwrotu powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału (w zależności od okresu rozliczeniowego VAT), w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

  Zwrotu należy dokonać w następującym terminie:

  w terminie złożenia deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, czyli do 25 dnia miesiąca następującego po ww. dniu, albo do końca następnego miesiąca po ww. dniu w przypadku podatników dokonujących wyłacznie czynności zwolnionych albo podatników zwolnionych podmiotowo.

 • Jak zarejestrować kasę fiskalną?
  Aby zarejestrować kasę fiskalną, podatnik oraz serwis, powinni równocześnie wysłać do Urzędu Skarbowego podatnika odpowiednie zawiadomienia. Nasi pracownicy, przygotują za Państwa wszystkie niezbędne do rejestracji dokumenty. W ciągu miesiąca czasu od rejestracji, otrzymają Państwo list z nadanym numerem ewidencyjnym kasy, który należy w sposób trwały umieścić na jej obudowie.

 • Co ile i o której godzinie powiniennem wykonywać raporty?
  Raporty dobowe powinniśmy wykonywać po skończonym dniu pracy, jednak w odstępach nie większych niż 24 godzinne. Jeżeli pracujemy w nocy, wykonujemy raport po zakończeniu dnia pracy. Raport miesięczyny możemy wykonać w każdej chwili, jednak nie wcześniej niż przed końcem miesiąca za który chcemy wykonać raport.

 • Chciałbym zmienić serwis, co mam zrobić?
  Wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia dostępny tutaj, oraz wpłacić 122zł na konto producenta podane w formularzu. O zmianie serwisu zostaniemy poinformowani listownie przez producenta. Producent zawiadomi także o tym fakcie pozostałe strony (stary i nowy serwis, oraz Urząd Skarbowy)

 • Jak długo będe mógł używać mojej kasy?
  Standardowo kasa przeznaczona jest na 5 lat codziennej pracy. Długość "życia" kasy determinuje ilość wykonanych raportów dobowych (co za tym idzie zapisów do pamięci fiskalnej), który nominalnie liczy 1840 wpisów. Przed zapełnieniem pamięci, użytkownik jest informowany przez urządzenie o ilości rekordów pozostałych do końca pamięci kasy. Po zakończeniu, podatnik powinien udać się do serwisu, wraz z którym dokona zamknięcia pamięci w Urzędzie Skarbowym. Po zamknięciu, możemy zakupić nowe urządzenie, bądź wymienić jego pamięć fiskalną - zyskując kolejne 1840 raportów do wykonania.

 • Jak często powiniennem dokonywać przeglądów urządzeń? Standardowo przegląd zarówno kasy fiskalnej jak i taksometru, powinien się odbywać co 24 miesiące. Warunkiem zachowania tego okresu jest niedokonywanie zmian warunkó pracy urządzeń np. zmiany auta. Jeżeli zdecydujemy się na zmiane pojazdu, powiniśmy wykonać przegląd/legalizację obydwu urządzeń.

 • Dlaczego akurat produkty firmy Novitus?
  Ponieważ firma Novitus (dawniej Optimus-IC) jest największym producentem tego typu rozwiązań na polskim rynku. Niespełna pół miliona sprzedanych urządzeń, ponad 50% udział w rynku urządzeń do TAXI, niespotykana dotychczas niezawodność urządzeń pracujących w trudnych warunkach, rozległy serwis w całym kraju - to tylko niektóre z argumentów przemawiających za wyborem produktów tej firmy.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

AMB24 Systemy zabezpieczeń
Al. Zwycięstwa 236, 81-540 Gdynia
tel./fax +48 58 664 94 55, +48 58 732 92 70,
kom. +48 601 703 733
www.amb24.pl, Michal(at)amb24.pl

 

>zobacz nas na mapie<